REGULAMIN APARTAMENTÓW PODMAGURA

 

1. Doba rozpoczyna się od godziny 15:00 w dzień przyjazdu a kończy się o godzinie 11:00 w dzień wyjazdu.

2. Jest możliwy przyjazd przed godziną 15:00 jednak powinien być ustalony telefonicznie z właścicielem obiektu, w przeciwnym razie wcześniejsze zakwaterowanie nie będzie możliwe.

3. Zameldowanie i wymeldowanie następuje w apartamencie w obecności właściciela lub osoby upoważnionej.

4. Pobyt dodatkowych osób nie zgłoszonych podczas wstępnej rezerwacji jest możliwy po wcześniejszym poinformowaniu właściciela obiektu i kosztuje według cennika PLN za dobę za osobę (w apartamencie może przebywać maksymalnie10 osób).

5. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

6. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do właściciela.

7. Wynajmujący nie może użyczać albo oddawać apartamentu w podnajem innym osobom.

8. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w apartamencie w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu  wykonane zostały na jego koszt.

9. Jeżeli  właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, właściciel ma prawo do natychmiastowego wymeldowania wszystkich gości.

10. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu apartamentu w stanie nie odbiegającym od stanu sprzed wynajmu.

11. Dbanie o porządek, sprzątanie podczas wynajmu należy w całości do wynajmującego.

12. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się by schodzenie z ostatniej kondygnacji (Antresole) odbywało się tyłem nieustannie trzymając barierkę.

13. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

14. Przed opuszczeniem apartamentu (zwiedzanie itp.) wynajmujący zobowiązany jest do zamknięcia wszystkich okien (w tym dachowych) apartamentu (ryzyko zalania apartamentu podczas mocnych

15. Apartamenty Podmagura oferują bezpłatny, niestrzeżony parking.

16. Korzystanie z basenu przez dzieci dozwolone wyłącznie pod opieką rodzina/opiekuna.

17. Cena usług świadczonych przez właściciela obiektu nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

18.Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców mediów spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.